Download Free Documents Of The City Of Boston Book in PDF and EPUB Free Download. You can read online Documents Of The City Of Boston and write the review.

This historic book may have numerous typos and missing text. Purchasers can download a free scanned copy of the original book (without typos) from the publisher. Not indexed. Not illustrated. 1875 Excerpt: ...rudimeutum excid t n am, remanente in utero placentae materia, quae dum ibi barrens non putreht, fed augefcic, variarumin utero contractionum fa: pe eft caufa, qua: dum fubitis variantur vibrationibus tarn velumcnter, ut etiam extriufeais motus earum percipiatur, animalis per uterum fubiro motu lifcurfantis, tarn ipii, qux fymptomata patitir, quam afpicientibus & ttngentibus dat fufpicionem: cum autem poltea hxc p'acenta fine fcetu, qux vera elt Mola, prodit in lucem, quod fxpe fit cum ipiis parturitionis laboribus, imo ipto tempore, quo prodiiflet mfans, obltetrices, & reliqux mulicrculx putant animal illud, quod antea vivum fenfi fe fe exiftimant, fcetumijus nullum apparet veftigium, confumfiire. bin autem prodeat foetus poft finiiles agitationes, contra animal illud, quod non comparet, abfumptum effe ab infante pronunciant, &c ejus veitigia prxoccupatx prxjudin'o in placenta quaerunt, Sc invenire fefe imaginancur quand.'m bellix configurationem. Tu i melius quid habes, Lector, adfer: ego h c Thomas ium, nifi videro, non credo. Theodora KerckringiHS in Spiciiegio -.atomic 0. MajJ.i informii per dolores in tr parturientk vidua ca i ima in lucem edita? Siqua ventre non nihil intumefcat virguncula, continuo in partem detenorcm cdrc fufpicio, fiqua vidua tantillum 'difter.datur, vix pudori luo potelt confulere apud homines. Habeo tarnen, quo hafce defendam, hi oriolam; illx fibi, quantum quidem hinc licet, capiant patrociniunu Vidua qiiard.m nomen fuum & famam, honclt vivendi egregi tuita hactenus, pofthumum ediilerat: poft partum diu adversa ualetudine ufa, tandem vifa tuir.idiore pondus aliquod circmr.ferre ventre; hinc convert in earn oculi, & audita; voces: hem, hx...

Best Books